fbpx

כיוון גיטרה אונליין

לכוון כאן את הגיטרה שלך בקלות דרך המיקרופון של המחשב (הוראות מתחתיו)

זה טיונר לגיטרה למחשב וכך להשתמש בו:

  • ללחוץ על כפתור המלבן הכחול שרשום בו ‘start to tune‘.
  • לוודא שהמיקרופון של המחשב פעיל ואם קופצת הודעה אז צריך לאשר שימוש במיקרופון כדי שיהיה אפשר לכוון את הגיטרה.
  • לפרוט מיתר כלשהו. כשהמחט על המספר ‘אפס’ והכפתור הזוהר בצבע ירוק זה אומר שהמיתר מכוון.
  • לוודא שהאות באנגלית בתוך הכפתור הזוהר תואמת את האות שמייצגת את המיתר כמו שמופיע בציור המיתרים בצד ימין של הטיונר.
    המיתר הראשון ( הכי קרוב לרצפה ) הוא E4, המיתר השישי ( הכי קרוב לאף שלנו) הוא E2

 איך לכוון גיטרה עם אפליקציה לכיוון גיטרה בנייד: